top of page

SC DONK VZW

Beheerraad

Jaak Costermans

(voorzitter)

Jimmy Graulus

(secretaris)

Theo Vandikkelen

(lid beheerraad)

Piet Both

(lid beheerraad)

Valère Seré

(lid beheerraad)

Info: Over

HERK FC B

Bestuur

Jaak Costermans

(coördinatie, kantine, evenementen)

Jimmy Graulus

(coördinatie, sportief, secretariaat, evenementen, beheerraad Herk FC vzw)

Theo Vandikkelen

(sportief, evenementen)

Piet Both

(patrimonium, sponsering, evenementen)

Valère Seré

(kantine)

Jeroen Claes

(verslaggever, kantine, evenementen)

Filip Seré

(coördinatie, evenementen, patrimonium)

Joachim Deveux

(patrimonium, evenementen)

Info: Over
13910860-de-tactiek-spel-van-de-voetbal-

STAFF

T1: Nico Flossie
T2: Nico Bartholomivis
KT: Peter Brebels
AFG.: Benny Raymaekers
KINÉ: Christophe Ceux

Info: Over
voetbalaua@2x.jpg

VOETBALONGEVAL

Als je je blesseert, moet je een ongevalsaangifte laten invullen.
Om het ongevalsaangiftedocument te printen klik hier. Print het dubbelzijdig af en neem het mee naar de dokter! 
Vervolgens moet dit, ingevuld door de geneesheer en vergezeld van een ziekenfondspapiertje, binnen de 14 dagen na het ongeval binnen gebracht worden bij Freddy Vlayen (secretaris), Markt 8 bus 2, 3540 Herk-de-Stad.
Let goed op dat de geneesheer, bij de minste twijfel, een aantal kiné-beurten vermeldt!
Voor de afhandeling van de medische onkosten, gaat u met alle betaalde rekeningen naar uw ziekenfonds, daar vraagt u een gedetailleerd rekeninguittreksel. Wat betreft ziekenhuisfacturen (laat ze steeds controleren door het ziekenfonds), moet u steeds de originele stukken (dus geen kopijen) aan het clubsecretariaat bezorgen.
Indien er meer kiné nodig is dan aangegeven op het medisch getuigschrift (aangifte van ongeval), moet u ons een voorschrift bezorgen vóór de behandelingen beginnen.

OPGELET : er mogen GEEN wedstrijden worden gespeeld tot de dokter op dit document de “datum herspelen”, “datum genezing” heeft ingevuld, dit document door hem is ondertekend en door u persoonlijk overhandigd werd.

Info: Over
donkhistoriek_edited.jpg

VOETBAL IN DONK
SC DONK

Historiek

Sporting Club Donk werd opgericht op vrijdag 22 oktober 1965. Het was een gewone sportvereniging zonder rechtsbestaan.  Het secretariaat was gevestigd op GROTE BAAN 267 te Donk bij wijlen Juleke Thijs. Op 9 november 1965 heeft ene Omer Gijsens, Burgemeester van Donk (fusie 1971), verklaart namens de gemeenteraad van Donk dat deze percelen mochten gebruikt worden om voetbal te laten spelen tegen de een jaarlijkse huurprijs van 100 BEF. Dit werd op 15 maart 1966 nog eens bevestigd. Het gebied werd toen "Hoog Heide" of "Heide" genoemd.

Terwijl was wijlen Juleke Tijs bezig om de aansluiting bij de KBVB in orde temaken. Op 31 december 1965 zal SC Donk toegelaten worden tot de Bond en op 10 januari 1966 zal SC Donk toetreden tot het "Povinciaal Komiteit Limburg".  SC Donk was officieel geboren. Geboortedatum voor de Bond was dus 3 maart 1966. JEf Vanhese en Paul Heynen stonden mee aan de wieg van de club. Van 1965 tot 2014 was Jef Vanhese afwisselend voorzitter, secretaris, terreinverzorger, ere-voorzitter en kortom het gezicht van Donk geweest.

LATER MEER...

Info: Over
Info: Pro Gallery
bottom of page